Hrubá zahraničná zadlženosť Slovenskej republiky v roku 2009

(mil. USD)

  31. 1. 28. 2. 31. 3. 30. 4. 31. 5. 30. 6. 31. 7. 31. 8. 30. 9. 31. 10. 30. 11. 31. 12.*
I. Vláda: 7 857,6 6 871,5 7 150,1 7 109,7 10 555,7 10 349,1 10 255,8 10 735,2 11 087,5 11 179,7 11 555,5 11 211,4
Krátkodobý dlh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Nástroje peňažného trhu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Pôžičky 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Obchodné úvery 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Ostatné pasíva 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Dlhodobý dlh 7 857,6 6 871,5 7 150,1 7 109,7 10 555,7 10 349,1 10 255,8 10 735,2 11 087,5 11 179,7 11 555,5 11 211,4
  Dlhopisy a zmenky 6 515,9 5 593,7 5 840,9 5 803,0 9 175,5 8 986,3 8 891,6 9 376,2 9 721,2 9 816,4 10 170,0 9 883,3
  Pôžičky 1 341,7 1 277,8 1 309,2 1 306,7 1 380,2 1 362,8 1 364,2 1 359,0 1 366,3 1 363,3 1 385,5 1 328,1
  Obchodné úvery 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Ostatné pasíva 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
II. Centrálna banka (NBS): 15 907,3 16 509,4 17 358,8 18 442,4 21 179,9 21 844,2 23 056,6 22 320,2 23 749,2 24 344,0 23 961,3 21 702,5
Krátkodobý dlh 15 136,0 16 162,0 17 012,7 18 136,7 20 934,2 21 650,3 22 862,5 22 125,8 23 554,6 24 149,4 23 766,1 21 507,0
  Nástroje peňažného trhu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Pôžičky 127,1 143,4 153,7 191,2 273,4 442,1 433,9 437,7 460,7 478,2 515,7 569,3
  Hotovosť a vklady 15 008,9 16 018,6 16 859,0 17 945,5 20 660,8 21 208,2 22 428,6 21 688,1 23 093,9 23 671,2 23 250,4 20 937,7
  Ostatné pasíva 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Dlhodobý dlh 771,3 347,4 346,1 305,7 245,7 193,9 194,1 194,4 194,6 194,6 195,2 195,5
  Dlhopisy a zmenky 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Pôžičky 771,3 347,4 346,1 305,7 245,7 193,9 194,1 194,4 194,6 194,6 195,2 195,5
  Hotovosť a vklady 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Ostatné pasíva 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
III. Banky: 6 422,7 5 903,7 6 278,5 6 233,1 6 170,4 6 469,3 6 225,7 6 970,4 7 586,7 7 461,1 7 691,7 7 765,4
Krátkodobý dlh 3 318,9 2 748,8 3 096,2 2 973,3 2 574,7 2 880,2 2 470,0 3 175,1 3 664,8 3 484,5 3 632,3 3 781,7
  Nástroje peňažného trhu 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,0
  Pôžičky 239,9 52,3 172,5 57,3 356,0 91,4 100,1 74,5 92,1 94,7 124,8 246,2
  Hotovosť a vklady 2 873,1 2 586,0 2 835,8 2 785,1 2 124,6 2 678,7 2 275,4 3 003,4 3 367,5 3 267,0 3 389,0 3 474,6
  Ostatné pasíva 205,4 110,0 87,4 130,4 93,5 109,5 93,9 96,6 204,6 122,2 117,9 60,9
Dlhodobý dlh 3 103,8 3 154,9 3 182,3 3 259,8 3 595,7 3 589,1 3 755,7 3 795,3 3 921,9 3 976,6 4 059,4 3 983,7
  Dlhopisy a zmenky 1 402,6 1 386,0 1 444,5 1 529,7 1 756,6 1 737,2 1 881,5 1 890,0 1 932,9 1 969,3 1 969,7 1 890,6
  Pôžičky 913,3 1 202,4 1 267,2 1 257,0 1 333,4 1 327,3 1 328,4 1 350,1 1 440,6 1 446,7 1 515,5 1 621,4
  Hotovosť a vklady 811,6 589,8 498,0 498,2 525,9 537,7 558,7 565,6 570,5 578,7 594,5 496,3
  Ostatné pasíva - 23,7 - 23,3 - 27,4 - 25,1 - 20,2 - 13,1 - 12,9 - 10,4 - 22,1 - 18,1 - 20,3 - 24,6
IV. Ostatné sektory: 9 005,6 8 895,9 9 400,9 9 206,4 9 859,5 10 184,0 10 058,5 10 235,5 10 727,1 10 881,2 10 938,9 9 980,3
Krátkodobý dlh 4 280,2 4 061,7 4 250,1 4 190,4 4 506,9 4 832,4 4 694,9 5 006,1 5 254,6 5 350,4 5 298,8 4 978,0
  Nástroje peňažného trhu 1,5 1,5 1,7 4,8 5,1 5,2 5,1 5,2 5,5 5,5 5,6 5,4
  Pôžičky 753,4 661,5 631,0 659,5 669,3 706,4 805,6 853,8 847,5 962,5 1 015,0 800,0
  Hotovosť a vklady 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Obchodné úvery 3 525,3 3 398,7 3 617,4 3 526,1 3 832,5 4 120,8 3 884,2 4 147,1 4 401,6 4 382,4 4 278,2 4 172,6
  Ostatné pasíva 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Dlhodobý dlh 4 725,4 4 834,2 5 150,8 5 016,0 5 352,6 5 351,6 5 363,6 5 229,4 5 472,5 5 530,8 5 640,1 5 002,3
  Dlhopisy a zmenky 56,6 56,7 59,6 59,4 64,8 65,0 60,8 61,4 62,9 61,4 137,9 134,3
  Pôžičky 4 627,1 4 726,7 5 044,8 4 921,3 5 250,3 5 249,2 5 267,5 5 131,1 5 369,6 5 429,1 5 462,7 4 830,2
  Hotovosť a vklady 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Obchodné úvery 41,7 50,8 46,4 35,3 37,5 37,4 35,3 36,9 40,0 40,3 39,5 37,8
  Ostatné pasíva 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
V. Priame investície: medzipodnikové pôžičky 12 496,7 12 719,6 13 416,6 13 502,1 13 965,7 14 582,6 14 318,9 14 691,7 15 195,0 15 698,4 15 404,4 14 654,5
z toho: krátkodobý dlh 6 485,5 6 744,9 7 079,7 7 047,9 7 031,1 7 649,1 7 333,9 7 393,5 7 648,5 8 059,4 7 721,0 7 128,2
            dlhodobý dlh 6 011,2 5 974,7 6 336,8 6 454,2 6 934,6 6 933,5 6 985,0 7 298,3 7 546,4 7 639,0 7 683,4 7 526,3
  Pasíva voči podnikom priamej investície v zahraničí 329,4 320,8 334,9 346,8 372,6 888,5 881,5 891,2 899,3 905,2 400,4 360,4
  Pasíva voči priamym zahraničným investorom 12 167,3 12 398,8 13 081,7 13 155,3 13 593,1 13 694,1 13 437,4 13 800,5 14 295,7 14 793,2 15 004,0 14 294,1
HRUBÝ ZAHRANIČNÝ DLH 51 689,9 50 900,1 53 604,9 54 493,7 61 731,2 63 429,2 63 915,5 64 953,0 68 345,5 69 564,4 69 551,8 65 314,1

* Predbežný údaj.