Hrubá zahraničná zadlženosť Slovenskej republiky v roku 2005

(mil. USD)

  31.3. 30.6. 30.9. 31.12.
I. Vláda: 7 280,9 6 154,1 6 364,3 5 464,6
Krátkodobý dlh 80,7 62,1 16,4 4,4
  Nástroje peňažného trhu 80,7 62,1 16,4 4,4
  Pôžičky 0,0 0,0 0,0 0,0
  Obchodné úvery 0,0 0,0 0,0 0,0
  Ostatné pasíva 0,0 0,0 0,0 0,0
Dlhodobý dlh 7 200,2 6 092,0 6 347,9 5 460,2
  Dlhopisy a zmenky 5 721,1 4 669,2 5 004,9 4 403,2
  Pôžičky 1 479,1 1 422,8 1 343,0 1 057,0
  Obchodné úvery 0,0 0,0 0,0 0,0
  Ostatné pasíva 0,0 0,0 0,0 0,0
II. Centrálna banka (NBS): 194,6 121,6 120,8 118,1
Krátkodobý dlh 72,1 0,0 0,0 0,0
  Nástroje peňažného trhu 0,0 0,0 0,0 0,0
  Pôžičky 72,1 0,0 0,0 0,0
  Hotovosť a vklady 0,0 0,0 0,0 0,0
  Ostatné pasíva 0,0 0,0 0,0 0,0
Dlhodobý dlh 122,5 121,6 120,8 118,1
  Dlhopisy a zmenky 0,0 0,0 0,0 0,0
  Pôžičky 8,0 7,1 6,3 3,6
  Hotovosť a vklady 0,0 0,0 0,0 0,0
  Ostatné pasíva 114,5 114,5 114,5 114,5
III. Banky: 10 158,3 9 323,0 9 831,6 10 227,1
Krátkodobý dlh 9 473,0 8 531,9 8 975,2 9 360,4
  Nástroje peňažného trhu 0,0 0,0 0,0 0,0
  Pôžičky 1 338,8 1 189,6 1 426,6 706,5
  Hotovosť a vklady 6 650,4 5 986,8 6 091,4 7 248,2
  Ostatné pasíva 1 483,8 1 355,5 1 457,2 1 405,7
Dlhodobý dlh 685,3 791,1 856,4 866,7
  Dlhopisy a zmenky 38,7 36,6 36,7 44,2
  Pôžičky 216,0 225,6 278,6 283,3
  Hotovosť a vklady 375,5 424,5 418,4 392,5
  Ostatné pasíva 55,1 104,4 122,7 146,7
IV. Ostatné sektory: 6 801,2 6 731,6 6 270,9 6 831,9
Krátkodobý dlh 2 991,6 2 986,3 2 936,7 3 503,7
  Nástroje peňažného trhu 6,1 6,8 6,8 2,0
  Pôžičky 413,3 382,9 366,8 459,9
  Hotovosť a vklady 0,0 0,0 0,0 0,0
  Obchodné úvery 2 572,2 2 596,6 2 563,1 3 041,8
  Ostatné pasíva 0,0 0,0 0,0 0,0
Dlhodobý dlh 3 809,6 3 745,3 3 334,2 3 328,2
  Dlhopisy a zmenky 560,8 524,7 521,2 519,6
  Pôžičky 3 184,6 3 155,3 2 750,4 2 766,5
  Hotovosť a vklady 0,0 0,0 0,0 0,0
  Obchodné úvery 64,2 65,3 62,6 42,1
  Ostatné pasíva 0,0 0,0 0,0 0,0
V. Priame investície: medzipodnikové pôžičky 3 737,7 3 898,9 3 947,0 4 410,9
  Pasíva voči podnikom priamej investície v zahraničí 283,6 288,2 278,1 280,9
  Pasíva voči priamym zahraničným investorom 3 454,1 3 610,7 3 668,9 4 130,0
HRUBÝ ZAHRANIČNÝ DLH 28 172,7 26 229,2 26 534,6 27 052,6