Hrubá zahraničná zadlženosť Slovenskej republiky v roku 2002

(mil. USD)

  31.3. 30.6. 30.9. 31.12
I. Vláda: 2 856,8 2 907,1 2 902,7 3 305,5
Krátkodobý dlh 0,0 33,4 0,0 0,0
  Nástroje peňažného trhu 0,0 33,4 0,0 0,0
  Pôžičky 0,0 0,0 0,0 0,0
  Obchodné úvery 0,0 0,0 0,0 0,0
  Ostatné pasíva 0,0 0,0 0,0 0,0
Dlhodobý dlh 2 856,8 2 873,7 2 902,7 3 305,5
  Dlhopisy a zmenky 2 069,1 2 028,8 2 106,8 2 361,5
  Pôžičky 787,7 844,9 795,9 944,1
  Obchodné úvery 0,0 0,0 0,0 0,0
  Ostatné pasíva 0,0 0,0 0,0 0,0
II. Centrálna banka (NBS): 509,3 449,7 448,8 434,7
Krátkodobý dlh 86,5 0,0 19,6 0,0
  Nástroje peňažného trhu 0,0 0,0 0,0 0,0
  Pôžičky 86,5 0,0 19,6 0,0
  Hotovosť a vklady 0,0 0,0 0,0 0,0
  Ostatné pasíva 0,0 0,0 0,0 0,0
Dlhodobý dlh 422,8 449,7 429,2 434,7
  Dlhopisy a zmenky 0,0 0,0 0,0 0,0
  Pôžičky 249,2 276,1 255,6 261,1
  Hotovosť a vklady 0,0 0,0 0,0 0,0
  Ostatné pasíva 173,6 173,6 173,6 173,6
III. Bankový sektor: 793,7 962,5 825,3 1 535,2
Krátkodobý dlh 645,2 819,3 687,4 1 289,5
  Nástroje peňažného trhu 0,0 0,0 0,0 0,0
  Pôžičky 33,0 35,2 53,4 60,6
  Hotovosť a vklady 577,5 667,8 540,0 901,1
  Ostatné pasíva 34,8 116,2 94,0 327,8
Dlhodobý dlh 148,5 143,2 137,9 245,7
  Dlhopisy a zmenky 1,1 3,5 6,0 1,2
  Pôžičky 44,0 47,0 47,3 75,7
  Hotovosť a vklady 44,5 52,0 52,0 64,4
  Ostatné pasíva 58,9 40,8 32,5 104,4
IV. Ostatné sektory: 5 593,5 6 167,8 6 100,4 6 050,1
Krátkodobý dlh 1 619,3 1 856,4 1 925,7 2 183,5
  Nástroje peňažného trhu 8,9 1,6 1,9 5,0
  Pôžičky 166,3 198,9 206,1 241,0
  Hotovosť a vklady 0,0 0,0 0,0 0,0
  Obchodné úvery 1 444,1 1 655,9 1 717,7 1 937,4
  Ostatné pasíva 0,0 0,0 0,0 0,0
Dlhodobý dlh 3 974,2 4 311,4 4 174,7 3 866,7
  Dlhopisy a zmenky 222,9 398,9 408,1 422,3
  Pôžičky 3 678,5 3 834,9 3 678,5 3 351,6
  Hotovosť a vklady 0,0 0,0 0,0 0,0
  Obchodné úvery 72,8 77,6 88,1 92,7
  Ostatné pasíva 0,0 0,0 0,0 0,0
V. Priame investície: medzipodnikové pôžičky 1 466,7 1 545,0 1 603,9 1 862,7
  Pasíva voči podnikom priamej investície v zahraničí 1,1 1,6 1,4 1,5
  Pasíva voči priamym zahraničným investorom 1 465,6 1 543,4 1 602,5 1 861,2
HRUBÁ ZAHRANIČNÁ ZADLŽENOSŤ 11 220,0 12 032,1 11 881,1 13 188,2