Inkasá a Platby

Mesačný výkaz o devízových inkasách a platbách v konvertibilných menách

2008 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII*
2007 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2006 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2005 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2004 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2003 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2002 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2001 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2000 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1999 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1998 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Štvrťročný výkaz o devízových inkasách a platbách v členení podľa mien

2007 I. Q II. Q III. Q IV. Q
2006 I. Q II. Q III. Q IV. Q
2005 I. Q II. Q III. Q IV. Q
2004 I. Q II. Q III. Q IV. Q
2003 I. Q II. Q III. Q IV. Q
2002 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2001 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2000 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1999 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1998 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Štvrťročný výkaz o devízových inkasách a platbách podľa územného členenia v konvertibilných menách

2008 I. Q II. Q III. Q IV. Q*
2007 I. Q II. Q III. Q IV. Q
2006 I. Q II. Q III. Q IV. Q
2005 I. Q II. Q III. Q IV. Q
2004 I. Q II. Q III. Q** IV. Q
2003 I. Q II. Q III. Q IV. Q
2002 I. Q II. Q III. Q IV. Q
2001 I. Q II. Q III. Q IV. Q
2000 I. Q II. Q III. Q IV. Q
1999 I. Q II. Q III. Q IV. Q
1998 I. Q II. Q III. Q IV. Q

Poznámky:
(p) - predbežné údaje
(*) - definitívne údaje
Štatistické údaje sú zverejňované a revidované v súlade so stanovenou revíznou politikou.