Základné charakteristiky devízového trhu v SR v septembri 1999

Základné charakteristiky devízového trhu v SR v septembri 1999

  USD EUR Ostatné meny Celkom
Objem Počet
obchodov
Objem Počet
obchodov
Objem Počet
obchodov
Objem Počet
obchodov
(mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD)
Obchody slovenských bánk bez účasti zahraničných bánk 1008,6 56,7 334 744,4 41,9 563 25,4 1,4 48 1778,4 945
Obchody slovenských bánk so zahraničnými bankami 2822,0 63,2 740 1637,9 36,7 398 4,8 0,1 18 4464,7 1156
Devízový trh v SR okrem NBS 3830,6 61,4 1074 2382,3 38,2 961 30,2 0,5 66 6243,1 2101