Základné charakteristiky devízového trhu v SR v októbri 1999

Základné charakteristiky devízového trhu v SR v októbri 1999

  USD EUR Ostatné meny Celkom
Objem Počet
obchodov
Objem Počet
obchodov
Objem Počet
obchodov
Objem Počet
obchodov
(mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD)
Obchody slovenských bánk bez účasti zahraničných bánk 961,8 48,4 285 1005,6 50,6 676 20,0 1,0 53 1987,5 1014
Obchody slovenských bánk so zahraničnými bankami 2538,1 71,6 673 1004,0 28,3 440 4,9 0,1 16 3546,9 1129
Devízový trh v SR okrem NBS 3499,9 63,2 958 2009,5 36,3 1116 25,0 0,5 69 5534,4 2143