Základné charakteristiky devízového trhu v SR v novembri 1999

Základné charakteristiky devízového trhu v SR v novembri 1999

  USD EUR Ostatné meny Celkom
Objem Počet
obchodov
Objem Počet
obchodov
Objem Počet
obchodov
Objem Počet
obchodov
(mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD)
Obchody slovenských bánk bez účasti zahraničných bánk 884,2 58,2 230 574,2 37,8 475 59,7 3,9 60 1518,1 765
Obchody slovenských bánk so zahraničnými bankami 2358,6 80,3 669 565,3 19,2 342 13,3 0,5 17 2937,2 1028
Devízový trh v SR okrem NBS 3242,8 72,8 899 1139,5 25,6 817 73,0 1,6 77 4455,3 1793