Základné charakteristiky devízového trhu v SR v júni 1999

Základné charakteristiky devízového trhu v SR v júni 1999

  USD EUR Ostatné meny Celkom
Objem Počet
obchodov
Objem Počet
obchodov
Objem Počet
obchodov
Objem Počet
obchodov
(mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD)
Obchody slovenských bánk bez účasti zahraničných bánk 1069,9 54,2 329 879,0 44,5 613 26,5 1,3 60 1975,4 1002
Obchody slovenských bánk so zahraničnými bankami 2255,4 53,3 717 1970,9 46,6 346 6,3 0,1 21 4232,6 1084
Devízový trh v SR okrem NBS 3325,3 53,6 1046 2849,9 45,9 959 32,8 0,5 81 6208,0 2086