Základné charakteristiky devízového trhu v SR v decembri 1999

Základné charakteristiky devízového trhu v SR v

  USD EUR Ostatné meny Celkom
Objem Počet
obchodov
Objem Počet
obchodov
Objem Počet
obchodov
Objem Počet
obchodov
(mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD)
Obchody slovenských bánk bez účasti zahraničných bánk 1152,2 60,7 321 727,8 38,3 627 19,6 1,0 36 1899,5 984
Obchody slovenských bánk so zahraničnými bankami 2010,1 74,6 655 675,9 25,1 376 9,5 0,4 17 2695,5 1048
Devízový trh v SR okrem NBS 3162,3 68,8 976 1403,7 30,5 1003 29,1 0,6 53 4595,0 2032