Základné charakteristiky devízového trhu v SR v apríli 1999

Základné charakteristiky devízového trhu v SR v apríli 1999

  USD EUR Ostatné meny Celkom
Objem Počet
obchodov
Objem Počet
obchodov
Objem Počet
obchodov
Objem Počet
obchodov
(mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD)
Obchody slovenských bánk bez účasti zahraničných bánk 858,8 42,4 265 1074,6 53,1 569 90,5 4,5 61 2023,9 895
Obchody slovenských bánk so zahraničnými bankami 1175,0 60,4 493 762,4 39,2 301 8,4 0,4 26 1945,7 820
Devízový trh v SR okrem NBS 2033,8 51,2 758 1836,9 46,3 870 98,9 2,5 87 3969,6 1715