Základné charakteristiky devízového trhu v SR v roku 2001

Základné charakteristiky devízového trhu v SR v roku 2001

  USD EUR Ostatné meny Celkom
Objem Počet
obchodov
Objem Počet
obchodov
Objem Počet
obchodov
Objem Počet
obchodov
(mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD)
Obchody slovenských bánk bez účasti zahraničných bánk 24858,0 73,8 4656 8622,5 25,6 6416 193,1 0,6 457 33673,6 11529
Obchody slovenských bánk so zahraničnými bankami 66909,5 83,9 10479 12165,2 15,3 7470 639,7 0,8 274 79714,4 18223
Devízový trh v SR okrem NBS 91767,5 80,9 15135,0 20787,7 18,3 13886,0 832,8 0,7 731,0 113387,9 29752