Základné charakteristiky devízového trhu v SR v marci 2002

 

Základné charakteristiky devízového trhu v SR v marci 2002

 
  USD EUR Ostatné meny Celkom
Objem Počet
obchodov
Objem Počet
obchodov
Objem Počet
obchodov
Objem Počet
obchodov
(mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD)
Obchody slovenských bánk bez účasti zahraničných bánk 2720,0 74,0 386 897,3 24,4 535 57,6 1,6 46 3674,9 967
Obchody slovenských bánk so zahraničnými bankami 6077,1 76,3 969 1707,0 21,4 790 181,8 2,3 32 7965,9 1791
Devízový trh v SR okrem NBS 8797,1 75,6 1355,0 2604,3 22,4 1325,0 239,4 2,1 78,0 11640,8 2758