Základné charakteristiky devízového trhu v SR v máji 2002

 

Základné charakteristiky devízového trhu v SR v máji 2002

 
  USD EUR Ostatné meny Celkom
Objem Počet
obchodov
Objem Počet
obchodov
Objem Počet
obchodov
Objem Počet
obchodov
(mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD)
Obchody slovenských bánk bez účasti zahraničných bánk 2857,1 66,7 424 1404,9 32,8 962 21,2 0,5 48 4283,2 1434
Obchody slovenských bánk so zahraničnými bankami 9764,7 77,2 1048 2405,8 19,0 1309 480,1 3,8 70 12650,6 2427
Devízový trh v SR okrem NBS 12621,8 74,5 1472,0 3810,7 22,5 2271,0 501,3 3,0 118,0 16933,8 3861