Základné charakteristiky devízového trhu v SR v januári 2002

 

Základné charakteristiky devízového trhu v SR v januári 2002

 
  USD EUR Ostatné meny Celkom
Objem Počet
obchodov
Objem Počet
obchodov
Objem Počet
obchodov
Objem Počet
obchodov
(mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD)
Obchody slovenských bánk bez účasti zahraničných bánk 2513,5 68,4 355 1146,7 31,2 786 12,1 0,3 29 3672,3 1170
Obchody slovenských bánk so zahraničnými bankami 7176,1 77,1 999 2118,4 22,7 1119 19,1 0,2 17 9313,6 2135
Devízový trh v SR okrem NBS 9689,6 74,6 1354,0 3265,1 25,1 1905,0 31,2 0,2 46,0 12985,9 3305