Základné charakteristiky devízového trhu v SR v februári 2002

 

Základné charakteristiky devízového trhu v SR vo februári 2002

 
  USD EUR Ostatné meny Celkom
Objem Počet
obchodov
Objem Počet
obchodov
Objem Počet
obchodov
Objem Počet
obchodov
(mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD)
Obchody slovenských bánk bez účasti zahraničných bánk 2901,5 79,2 449 741,6 20,2 527 20,9 0,6 32 3664,0 1008
Obchody slovenských bánk so zahraničnými bankami 5818,6 74,3 933 1957,1 25,0 872 51,0 0,7 14 7826,8 1819
Devízový trh v SR okrem NBS 8720,1 75,9 1382,0 2698,7 23,5 1399,0 71,9 0,6 46,0 11490,7 2827