Základné charakteristiky devízového trhu v SR v októbri 2001

Základné charakteristiky devízového trhu v SR v októbri 2001

  USD EUR Ostatné meny Celkom
Objem Počet
obchodov
Objem Počet
obchodov
Objem Počet
obchodov
Objem Počet
obchodov
(mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD)
Obchody slovenských bánk bez účasti zahraničných bánk 2247,8 72,6 382 827,2 26,7 625 19,4 0,6 49 3094,4 1056
Obchody slovenských bánk so zahraničnými bankami 7526,5 84,6 1090 1335,3 15,0 810 34,1 0,4 15 8895,9 1915
Devízový trh v SR okrem NBS 9774,3 81,5 1472,0 2162,4 18,0 1435,0 53,5 0,4 64,0 11990,3 2971