Základné charakteristiky devízového trhu v SR v novembri 2001

Základné charakteristiky devízového trhu v SR v novembri 2001

  USD EUR Ostatné meny Celkom
Objem Počet
obchodov
Objem Počet
obchodov
Objem Počet
obchodov
Objem Počet
obchodov
(mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD)
Obchody slovenských bánk bez účasti zahraničných bánk 1815,4 67,7 308 847,2 31,6 659 20,5 0,8 51 2683,0 1018
Obchody slovenských bánk so zahraničnými bankami 7517,5 84,0 878 1292,2 14,4 833 143,8 1,6 35 8953,4 1746
Devízový trh v SR okrem NBS 9332,9 80,2 1186,0 2139,4 18,4 1492,0 164,2 1,4 86,0 11636,4 2764