Základné charakteristiky devízového trhu v SR v máji 2001

Základné charakteristiky devízového trhu v SR v máji 2001

  USD EUR Ostatné meny Celkom
Objem Počet
obchodov
Objem Počet
obchodov
Objem Počet
obchodov
Objem Počet
obchodov
(mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD)
Obchody slovenských bánk bez účasti zahraničných bánk 2253,9 75,4 394 727,4 24,3 485 7,1 0,2 29 2988,3 908
Obchody slovenských bánk so zahraničnými bankami 4081,0 85,0 767 712,7 14,8 466 9,4 0,2 12 4803,0 1245
Devízový trh v SR okrem NBS 6334,8 81,3 1161,0 1440,1 18,5 951,0 16,4 0,2 41,0 7791,3 2153