Základné charakteristiky devízového trhu v SR v júni 2001

Základné charakteristiky devízového trhu v SR v júni 2001

  USD EUR Ostatné meny Celkom
Objem Počet
obchodov
Objem Počet
obchodov
Objem Počet
obchodov
Objem Počet
obchodov
(mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD)
Obchody slovenských bánk bez účasti zahraničných bánk 1747,6 75,5 368 555,7 24,0 486 12,1 0,5 32 2315,3 886
Obchody slovenských bánk so zahraničnými bankami 5985,2 87,2 859 865,5 12,6 626 12,2 0,2 13 6862,9 1498
Devízový trh v SR okrem NBS 7732,8 84,3 1227,0 1421,1 15,5 1112,0 24,3 0,3 45,0 9178,2 2384