Základné charakteristiky devízového trhu v SR v januári 2001

Základné charakteristiky devízového trhu v SR v januári 2001

  USD EUR Ostatné meny Celkom
Objem Počet
obchodov
Objem Počet
obchodov
Objem Počet
obchodov
Objem Počet
obchodov
(mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD)
Obchody slovenských bánk bez účasti zahraničných bánk 2235,0 79,0 479 581,9 20,6 489 12,1 0,4 37 2829,0 1005
Obchody slovenských bánk so zahraničnými bankami 4510,3 81,2 864 982,4 17,7 556 60,2 1,1 24 5552,9 1444
Devízový trh v SR okrem NBS 6745,3 80,5 1343,0 1564,3 18,7 1045,0 72,4 0,9 61,0 8381,9 244