Základné charakteristiky devízového trhu v SR v decembri 2001

Základné charakteristiky devízového trhu v SR v decembri 2001

  USD EUR Ostatné meny Celkom
Objem Počet
obchodov
Objem Počet
obchodov
Objem Počet
obchodov
Objem Počet
obchodov
(mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD)
Obchody slovenských bánk bez účasti zahraničných bánk 2288,6 70,0 278 965,5 29,5 675 16,8 0,5 40 3270,8 993
Obchody slovenských bánk so zahraničnými bankami 5422,6 78,9 767 1201,1 17,5 395 249,7 3,6 59 6873,4 1221
Devízový trh v SR okrem NBS 7711,2 76,0 1045,0 2166,5 21,4 1070,0 266,5 2,6 99,0 10144,2 2214