Základné charakteristiky devízového trhu v SR v októbri 2000

Základné charakteristiky devízového trhu v SR v októbri 2000

  USD EUR Ostatné meny Celkom
Objem Počet
obchodov
Objem Počet
obchodov
Objem Počet
obchodov
Objem Počet
obchodov
(mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD)
Obchody slovenských bánk bez účasti zahraničných bánk 1520,9 76,8 346 445,5 22,5 390 14,3 0,7 44 1980,7 780
Obchody slovenských bánk so zahraničnými bankami 3714,3 81,6 780 698,7 15,4 371 137,1 3,0 27 4550,0 1178
Devízový trh v SR okrem NBS 5235,2 80,2 1126,0 1144,1 17,5 761,0 151,4 2,3 71,0 6530,7 1958