Základné charakteristiky devízového trhu v SR v máji 2000

Základné charakteristiky devízového trhu v SR v máji 2000

  USD EUR Ostatné meny Celkom
Objem Počet
obchodov
Objem Počet
obchodov
Objem Počet
obchodov
Objem Počet
obchodov
(mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD)
Obchody slovenských bánk bez účasti zahraničných bánk 1149,5 62,3 273 670,4 36,3 638 25,3 1,4 32 1845,2 943
Obchody slovenských bánk so zahraničnými bankami 3120,2 73,7 705 1082,6 25,6 672 32,8 0,8 22 4235,6 1399
Devízový trh v SR okrem NBS 4269,7 70,2 978 1753,0 28,8 1310 58,1 1,0 54 6080,8 2342