Základné charakteristiky devízového trhu v SR v júli 2000

Základné charakteristiky devízového trhu v SR v júli 2000

  USD EUR Ostatné meny Celkom
Objem Počet
obchodov
Objem Počet
obchodov
Objem Počet
obchodov
Objem Počet
obchodov
(mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD)
Obchody slovenských bánk bez účasti zahraničných bánk 1244,5 68,9 300 548,7 30,4 449 13,8 0,8 36 1806,9 785
Obchody slovenských bánk so zahraničnými bankami 3518,7 79,4 706 859,3 19,4 432 54,2 1,2 22 4432,3 1160
Devízový trh v SR okrem NBS 4763,1 76,3 1006,0 1408,0 22,6 881,0 68,0 1,1 58,0 6239,1 1945