2002

Medzinárodná investičná pozícia Slovenskej republiky za rok 2002

(v mil. SKK)

Kód Položka 2002
Q1 Q2 Q3 Q4
8 995
Čistá pozícia -275 620 -300 591 -167 653 -246 971
8 995 A
Aktíva 502 107 501 630 597 244 590 081
4 505
Priame investície v zahraničí 23 763 24 375 24 678 21 776
4 510
Majetkový kapitál + reinvestovaný zisk 21 277 21 623 21 141 19 285
4 530
Ostatný kapitál 2 486 2 752 3 537 2 491
4 602
Portfóliové investície 35 630 36 900 26 766 27 472
4 610
Majetkové cenné papiere 1 390 1 478 1 594 1 669
4 619
Dlžobné cenné papiere 34 240 35 422 25 173 25 802
4 703
Ostatné investície 216 928 225 429 206 052 172 681
4 706
Obchodné úvery 60 693 62 236 62 236 56 223
4 714
Pôžičky 81 273 84 195 63 517 57 372
4 730
Hotovosť a vklady 60 077 63 479 64 844 40 785
4 736
Ostatné aktíva 14 885 15 520 15 454 18 302
4 800
Rezervné aktíva 225 786 214 925 339 748 368 152
8 995 B
Pasíva 777 727 802 220 764 897 837 053
4 555
Priame investície vo vykazujúcej ekonomike 278 884 286 210 288 745 357 274
4 560
Majetkový kapitál + reinvestovaný zisk 236 456 247 433 254 028 319 246
4 580
Ostatný kapitál 42 428 38 777 34 717 38 028
4 652
Portfóliové investície 135 363 141 789 135 196 133 697
4 660
Majetkové cenné papiere 19 144 20 680 20 596 20 373
4 669
Dlžobné cenné papiere 116 219 121 109 114 600 113 324
4 753
Ostatné investície 363 481 374 221 340 956 346 081
4 756
Obchodné úvery 72 040 77 691 77 583 80 217
4 764
Pôžičky 259 617 258 272 233 462 209 907
4 780
Hotovosť a vklady 27 358 31 198 24 476 38 652
4 786
Ostatné pasíva 4 466 7 059 5 435 17 305
 Vybrané ukazovatele podľa špecifikácie SDDS