2001

Medzinárodná investičná pozícia Slovenskej republiky za rok 2001

(v mil. SKK)

KÓD POLOŽKA 2001
Q1 Q2 Q3 Q4
8 995
Čistá pozícia -254 529 -258 589 -267 115
8 995 A
Aktíva 493 136 490 688 513 445
4 505
Priame investície v zahraničí 20 133 21 098 24 557
4 510
Majetkový kapitál + reinvestovaný zisk 17 023 17 957 21 601
4 530
Ostatný kapitál 3 110 3 141 2 956
4 602
Portfóliové investície 27 210 31 537 41 561
4 610
Majetkové cenné papiere 719 734 924
4 619
Dlžobné cenné papiere 26 491 30 803 40 637
4 703
Ostatné investície 248 071 241 787 231 130
4 706
Obchodné úvery 58 788 61 079 57 640
4 714
Pôžičky 88 608 89 017 83 362
4 730
Hotovosť a vklady 94 809 85 967 81 416
4 736
Ostatné aktíva 5 866 5 724 8 712
4 800
Rezervné aktíva 197 722 196 265 216 197
8 995 B
Pasíva 747 666 749 277 780 559
4 555
Priame investície vo vykazujúcej ekonomike 261 637 270 071 277 742
4 560
Majetkový kapitál + reinvestovaný zisk 203 421 205 026 234 396
4 580
Ostatný kapitál 58 216 65 045 43 346
4 652
Portfóliové investície 133 356 132 781 139 647
4 660
Majetkové cenné papiere 16 727 26 268 19 423
4 669
Dlžobné cenné papiere 116 629 106 513 120 225
4 753
Ostatné investície 352 673 346 425 363 170
4 756
Obchodné úvery 77 238 74 355 74 506
4 764
Pôžičky 247 932 243 299 260 054
4 780
Hotovosť a vklady 16 046 17 715 26 314
4 786
Ostatné pasíva 11 457 11 057 2 296
 Vybrané ukazovatele podľa špecifikácie SDDS