1999

Medzinárodná investičná pozícia Slovenskej republiky za rok 1999

(v mil. SKK)
KÓD POLOŽKA 1999
8 995
Čistá pozícia -193 738
8 995 A
Aktíva 365 859
4 505
Priame investície v zahraničí 14 622
4 510
Majetkový kapitál + reinvestovaný zisk 12 801
4 530
Ostatný kapitál 1 821
4 602
Portfóliové investície 6 169
4 610
Majetkové cenné papiere 1 195
4 619
Dlžobné cenné papiere 4 974
4 703
Ostatné investície 186 787
4 706
Obchodné úvery 47 711
4 714
Pôžičky 88 437
4 730
Hotovosť a vklady 48 865
4 736
Ostatné aktíva 1 774
4 800
Rezervné aktíva 158 281
8 995 B
Pasíva 559 597
4 555
Priame investície vo vykazujúcej ekonomike 136 419
4 560
Majetkový kapitál + reinvestovaný zisk 96 039
4 580
Ostatný kapitál 40 380
4 652
Portfóliové investície 86 173
4 660
Majetkové cenné papiere 14 425
4 669
Dlžobné cenné papiere 71 748
4 753
Ostatné investície 337 005
4 756
Obchodné úvery 74 917
4 764
Pôžičky 240 028
4 780
Hotovosť a vklady 11 686
4 786
Ostatné pasíva 10 375
 Vybrané ukazovatele podľa špecifikácie SDDS