Medzinárodná investičná pozícia

Podľa metodiky BPM6

2021 [.xlsx, 26.9 kB]

2020 [.xlsx, 464 kB]

2019 [.xlsx, 25.5 kB]

2018 [.xlsx, 465.2 kB]

2017 [.xlsx, 25.9 kB]

2016 [.xlsx, 25.9 kB]

2015 [.xlsx, 29.2 kB]

2014 [.xlsx, 29.2 kB]

2013 [.xlsx, 29.4 kB]

2012 [.xlsx, 28.8 kB]

2011 [.xlsx, 28.7 kB]

2010 [.xlsx, 28.8 kB]

2009 [.xlsx, 28.7 kB]

2008 [.xlsx, 28.8 kB]

2007 [.xlsx, 25.9 kB]

2006 [.xlsx, 25.9 kB]

2005 [.xlsx, 25.9 kB]

2004 [.xlsx, 25.8 kB]

Podľa metodiky BPM6 - časové rady

CR_IIP_SK.xlsx [.xlsx, 62.4 kB]

Podľa metodiky BPM5

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000