Prehľad devízových rezerv NBS

rok 2021

(mil. EUR)

Dátum Zlato Držba SDR Rezervná pozícia v MMF Devízové prostriedky Devízové rezervy NBS celkom
Cenné papiere Hotovosť a vklady Devízové prostriedky celkom
V iných centrálnych bankách a BIS V bankách s ústredím v zahraničí Hotovosť a vklady celkom
30.04.20211 491,0374,2294,25 451,111,60,011,65 462,77 622,1
31.03.20211 463,9380,6299,25 609,411,90,011,95 621,37 765,0
28.02.20211 482,6373,9293,95 691,011,60,011,65 702,67 853,0
31.01.20211 569,1373,8293,95 635,011,60,011,65 646,67 883,4