Prehľad devízových rezerv NBS

rok 2017

(mil. EUR)

Dátum Zlato Držba SDR Rezervná pozícia v MMF Devízové prostriedky Devízové rezervy NBS celkom
Cenné papiere Hotovosť a vklady Devízové prostriedky celkom
V iných centrálnych bankách a BIS V bankách s ústredím v zahraničí Hotovosť a vklady celkom
31.12.20171 102,3355,2182,21 360,020,30,020,31 380,33 020,0
30.11.20171 101,0357,3183,71 228,820,10,020,11 248,92 890,9
31.10.20171 113,8361,3185,41 040,820,20,020,21 061,02 721,5
30.09.20171 110,3358,1183,61 182,020,10,020,11 202,12 854,1
31.08.20171 125,0356,0182,61 138,320,10,020,11 158,42 822,0
31.07.20171 102,0358,2183,81 147,820,20,020,21 168,02 812,0
30.06.20171 110,5364,2186,91 179,520,40,020,41 199,92 861,5
31.05.20171 149,9229,0189,51 117,510,30,010,31 127,82 696,2
30.04.20171 182,4232,5192,41 135,410,50,010,51 145,92 753,2
31.03.20171 183,5235,2194,71 067,310,70,010,71 078,02 691,4
28.02.20171 205,6236,8196,01 076,716,50,016,51 093,22 731,6
31.01.20171 141,3226,6193,81 153,922,60,022,61 176,52 738,2