Prehľad devízových rezerv NBS

rok 2016

(mil. EUR)

Dátum Zlato Držba SDR Rezervná pozícia v MMF Devízové prostriedky Devízové rezervy NBS celkom
Cenné papiere Hotovosť a vklady Devízové prostriedky celkom
V iných centrálnych bankách a BIS V bankách s ústredím v zahraničí Hotovosť a vklady celkom
30.12.20161 118,8228,7195,61 177,322,70,022,71 200,02 743,1
30.11.20161 135,5228,3195,31 153,222,70,022,71 175,92 735,0
31.10.20161 184,4225,1192,51 144,722,60,022,61 167,32 769,3
30.09.20161 208,3224,3194,21 158,222,50,022,51 180,72 807,5
31.08.20161 202,3224,6194,51 225,322,50,022,51 247,82 869,2
29.07.20161 223,4224,9194,71 215,122,50,022,51 237,62 880,6
30.06.20161 209,7226,0198,61 158,722,50,022,51 181,22 815,5
31.05.20161 107,5225,6198,21 153,322,50,022,51 175,82 707,1
29.04.20161 305,9254,2223,41 260,925,50,025,51 286,43 069,9
31.03.20161 104,6221,9195,01 107,522,40,022,41 129,92 651,4
29.02.20161 148,5226,7200,11 153,322,60,022,61 175,92 751,2
31.01.20161 041,6408,0142,11 021,722,60,022,61 044,32 636,0