Poznámky k automatickému sťahovaniu súborov Mesačné, kumulatívne a ročné prehľady kurzov

Linky na vzorové súbory za mesiac máj 2009 a vysvetlivky k číselným parametrom.

Mesačné prehľady:

http://www.nbs.sk/sk/statisticke-udaje/kurzovy-listok/mesacne-kumulativne-a-rocne-prehlady-kurzov/mesacne-kumulativne-a-rocne-prehlady-kurzov-detail/_1/1/2009-05-01

http://www.nbs.sk/sk/statisticke-udaje/kurzovy-listok/mesacne-kumulativne-a-rocne-prehlady-kurzov/mesacne-kumulativne-a-rocne-prehlady-kurzov-detail/_1/2/2009-05-01

http://www.nbs.sk/sk/statisticke-udaje/kurzovy-listok/mesacne-kumulativne-a-rocne-prehlady-kurzov/mesacne-kumulativne-a-rocne-prehlady-kurzov-detail/_1/3/2009-05-01

http://www.nbs.sk/sk/statisticke-udaje/kurzovy-listok/mesacne-kumulativne-a-rocne-prehlady-kurzov/mesacne-kumulativne-a-rocne-prehlady-kurzov-detail/_1/4/2009-05-01

 

Kumulatívne prehľady:

http://www.nbs.sk/sk/statisticke-udaje/kurzovy-listok/mesacne-kumulativne-a-rocne-prehlady-kurzov/mesacne-kumulativne-a-rocne-prehlady-kurzov-detail/_2/1/2009-01-01

http://www.nbs.sk/sk/statisticke-udaje/kurzovy-listok/mesacne-kumulativne-a-rocne-prehlady-kurzov/mesacne-kumulativne-a-rocne-prehlady-kurzov-detail/_2/2/2009-01-01

http://www.nbs.sk/sk/statisticke-udaje/kurzovy-listok/mesacne-kumulativne-a-rocne-prehlady-kurzov/mesacne-kumulativne-a-rocne-prehlady-kurzov-detail/_2/3/2009-01-01

http://www.nbs.sk/sk/statisticke-udaje/kurzovy-listok/mesacne-kumulativne-a-rocne-prehlady-kurzov/mesacne-kumulativne-a-rocne-prehlady-kurzov-detail/_2/4/2009-01-01

 

Ročné prehľady:

http://www.nbs.sk/sk/statisticke-udaje/kurzovy-listok/mesacne-kumulativne-a-rocne-prehlady-kurzov/mesacne-kumulativne-a-rocne-prehlady-kurzov-detail/_3/3/2009-01-01

http://www.nbs.sk/sk/statisticke-udaje/kurzovy-listok/mesacne-kumulativne-a-rocne-prehlady-kurzov/mesacne-kumulativne-a-rocne-prehlady-kurzov-detail/_3/4/2009-01-01

 

Prvý číselný parameter v URL:
1 = Mesačný prehľad
2 = Kumulatívny prehľad
3 = Ročný prehľad (Passport)

Druhý číselný parameter v URL:
1 = PDF
2 = HTML
3 = CSV
4 = XML

Parameter Dátum:
Formát dátumu: YYYY-MM-DD
Pre Ročný prehľad je potrebné zadávať dátum vždy vo formáte YYYY-01-01