Poznámky k automatickému sťahovaniu Kurzového lístka vybraných cudzích mien

Kurzový lístok vybraných cudzích mien (KLVCM) voči EUR sa zverejňuje s mesačnou periodicitou vždy k prvému pracovnému dňu daného mesiaca.

Linka na aktuálny KLVCM vo formáte XML:

Linky na slovenskú verziu archívnych KLVCM vo formáte XML a PDF:

  • http://www.nbs.sk/_img/Documents/_KurzovyListok/KLVCM/EXYYYYMM.XML
  • http://www.nbs.sk/_img/Documents/_KurzovyListok/KLVCM/EXYYYYMM.PDF

Linky na anglickú verziu archívnych KLVCM vo formáte XML a PDF:

  • http://www.nbs.sk/_img/Documents/_KurzovyListok/KLVCM/EXYYYYMM_en.XML
  • http://www.nbs.sk/_img/Documents/_KurzovyListok/KLVCM/EXYYYYMM_en.PDF

Parameter Dátum:
Formát dátumu: YYYYMM