Základná úroková sadzba NBS\Limitná úroková sadzba pre dvojtýždňové REPO tendre

Základná úroková sadzba NBS (do 31. 12. 2002 diskontná sadzba)
a limitná úroková sadzba NBS pre dvojtýždňové REPO tendre

Od Do Diskontná
sadzba (p. a.)
Základná
úroková sadzba
NBS (p. a.)
Limitná úroková
sadzba NBS
pre dvojtýždňové
REPO tendre (p. a.)
10.12.2008 31.12.2008 - 2,50 % 2,50 %
12.11.2008 09.12.2008 - 3,25 % 3,25 %
29.10.2008 11.11.2008 - 3,75 % 3,75 %
25.04.2007 28.10.2008 - 4,25 % 4,25 %
28.03.2007 24.04.2007 - 4,50 % 4,50 %
27.09.2006 27.03.2007 - 4,75 % 4,75 %
26.07.2006 26.09.2006 - 4,50 % 4,50 %
31.05.2006 25.07.2006 - 4,00 % 4,00 %
01.03.2006 30.05.2006 - 3,50 % 3,50 %
01.03.2005 28.02.2006 - 3,00 % 3,00 %
29.11.2004 28.02.2005 - 4,00 % 4,00 %
01.07.2004 28.11.2004 - 4,50 % 4,50 %
29.04.2004 30.06.2004 - 5,00 % 5,00 %
29.03.2004 28.04.2004 - 5,50 % 5,50 %
22.12.2003 28.03.2004 - 6,00 % 6,00 %
26.09.2003 21.12.2003 - 6,25 % 6,25 %
18.11.2002 25.09.2003 6,50 % 6,50 %
30.10.2002 17.11.2002 8,00 % - 8,00 %
27.04.2002 29.10.2002 8,25 % - 8,25 %
01.01.2002 26.04.2002 7,75 % - 7,75 %
26.03.2001 31.12.2001 8,80 % - 7,75 %
27.12.2000 25.03.2001 8,80 % - 8,00 %
31.08.2000 26.12.2000 8,80 % - 8,25 %
29.05.2000 30.08.2000 8,80 % - 8,50 %
13.01.1996 28.05.2000 8,80 % - -
06.10.1995 12.01.1996 9,75 % - -
17.03.1995 05.10.1995 11,00 % - -
20.12.1993 16.03.1995 12,00 % - -
01.01.1993 19.12.1993 9,50 % - -
 
XML-súbor
 
Vysvetlivky:
 
Banková rada NBS na svojom 26. rokovaní dňa 12. decembra 2002 rozhodla o zavedení základnej úrokovej sadzby Národnej banky Slovenska od 1.1.2003.
Základná úroková sadzba Národnej banky Slovenska je úroková sadzba Národnej banky Slovenska pre dvojtýždňové REPO tendre.
Ak sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používa pojem „diskontná úroková sadzba Národnej banky Slovenska“, alebo „diskontná úroková sadzba Štátnej banky česko-slovenskej“, rozumie sa tým základná úroková sadzba Národnej banky Slovenska.
 
 
Úroveň diskontnej sadzby Národnej banky Slovenska je počnúc 1. januárom 2002 totožná s úrovňou "limitnej úrokovej sadzby NBS pre dvojtýždňové REPO tendre".