Dáta za zvolené obdobie

Úrokové sadzby na primárnom trhu ŠPP dosiahnuté v aukciách (s dobou splatnosti 8 mesiacov)

Číslo
emisie
Dátum
emisie
Dátum
splatnosti
Lehota splatnosti
v dňoch
Menovitá hodnota
v Sk
Dopyt
v mil. Sk
Akceptovaná úroková sadzba v % p.a.
celkový akcept. minimálna maximálna priemerná
718068110 06.11.1997 18.06.1998 224 1000000 4622 2830 25,000 26,000 25,964
Spolu [mil. SKK] 4622 2830