Dáta za zvolené obdobie

Úrokové sadzby na primárnom trhu ŠPP dosiahnuté v aukciách (s dobou splatnosti 7 mesiacov)

Číslo
emisie
Dátum
emisie
Dátum
splatnosti
Lehota splatnosti
v dňoch
Menovitá hodnota
v Sk
Dopyt
v mil. Sk
Akceptovaná úroková sadzba v % p.a.
celkový akcept. minimálna maximálna priemerná
70705795 16.10.1997 07.05.1998 203 1000000 5290 4790 26,500 32,000 29,879
714057104 24.10.1997 14.05.1998 202 1000000 5656 5436 25,000 31,000 26,579
Spolu [mil. SKK] 10946 10226