Dáta za zvolené obdobie

Úrokové sadzby na primárnom trhu ŠPP dosiahnuté v aukciách (s dobou splatnosti 2 mesiace)

Číslo
emisie
Dátum
emisie
Dátum
splatnosti
Lehota splatnosti
v dňoch
Menovitá hodnota
v Sk
Dopyt
v mil. Sk
Akceptovaná úroková sadzba v % p.a.
celkový akcept. minimálna maximálna priemerná
70611272 11.09.1997 06.11.1997 56 1000000 3083 1230 21,500 25,000 22,070
120307206 09.05.2002 03.07.2002 55 1000000 9575 2495 8,099 8,150 8,149
121007207 15.05.2002 10.07.2002 56 1000000 4220 4220 8,099 8,280 8,161
121707208 22.05.2002 17.07.2002 56 1000000 6932 6032 8,150 8,299 8,253
122407209 29.05.2002 24.07.2002 56 1000000 3017 3017 8,240 8,298 8,276
123107210 05.06.2002 31.07.2002 56 1000000 5470 4220 8,270 8,299 8,294
Spolu [mil. SKK] 32297 21214