Právny rámec

Zdrojové údaje pre zostavenie štatistiky ICPF:

Údaje pre zostavenie štatistiky ICPF sú získavané priamo od vykazujúcich subjektov v súlade s opatreniami NBS.

    S účinnosťou od 1.1.2016  platí pre vykazovanie subjektov poistného trhu a trhu dôchodkového sporenia nové opatrenie NBS:
  • Opatrenie Národnej banky Slovenska č.27/2008 o predkladaní výkazov poisťovňami a pobočkami zahraničných poisťovní na štatistické účely a o zmene opatrenia Národnej banky Slovenska č. 4/2008 o predkladaní výkazov, hlásení prehľadov a iných správ poisťovňami a pobočkami zahraničných poisťovní
  • Opatrenie Národnej banky Slovenska č.21/2008 o predkladaní výkazov dôchodkovými správcovskými spoločnosťami a doplnkovými dôchodkovými spoločnosťami na štatistické účely (oznámenie č. 456/2008 Z. z.)