Úvery

Úvery v sektorovom členení

Tabuľky obsahujú aj údaje o zlyhaných úveroch.

2021 1.1. I II III IV V VI VII VIII
2020 1.1. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2019 1.1. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2018 1.1. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 1.1. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016 1.1. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2015 1.1. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2014 1.1. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2013 1.1. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2012 1.1. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2011 1.1. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2010 1.1. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2009 1.1. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2008 1.1. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2007 1.1. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2006 1.1. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2005 1.1. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2004 1.1. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2003 1.1. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2002 1.1. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2001 1.1. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2000 1.1. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1999 1.1. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1998 1.1. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Úvery podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností

2021 I II III IV V VI VII VIII
2020 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2019 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2018 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2015 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2014 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2013 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2012 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2011 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2010 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2009 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2008 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2007 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2006 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2005 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2000 2001 2002 2003 2004

Úvery poskytnuté nefinančným spoločnostiam podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností

2011 I. Q II. Q III. Q IV. Q
2010 I. Q II. Q III. Q IV. Q
2009 I. Q II. Q III. Q IV. Q

Úvery podľa krajov

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Poskytnuté úvery a ich úrokové miery - stavy

2021 I II III IV V VI VII VIII
2020 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2019 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2018 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2015 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2014 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2013 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2012 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2011 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2010 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2009 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2008 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2007 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2006 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2005 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2004 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2003 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2002 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2001 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2000 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1999 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1998 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Poskytnuté úvery v aktuálnom mesiaci a ich úrokové miery - nové obchody

Komentár k údajom za 10/2019 a 11/2019: Nárast nových obchodov z úverov poskytnutých domácnostiam v kategórii úverov na nehnuteľnosti nebol spôsobený nárastom čistých nových obchodov. Zmena nastala výrazným nárastom objemu znovu prerokovaných úverov (ZPÚ), t. j. existujúcich úverových zmlúv. Tento nárast bol spôsobený jednorazovými produktovými akciami (október 2019) a zvýšením kvality vykazovania ZPÚ (od novembra 2019).

2021 I II III IV V VI VII VIII
2020* I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2019 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2018 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2015 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
 2014 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
 2013 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
 2012 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2011 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2010 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2009 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2008 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2007 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2006 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2005 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2004 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Poskytnuté úvery v aktuálnom mesiaci a ich úrokové miery - čisté nové obchody

2021 I II III IV V VI VII VIII
2020 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2019 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Viac informácií o nových údajoch nájdte tu.

Poznámky:
(p) - predbežné údaje

(*) - Od 01/2020 je výstup v hárkoch S11 a S14+15 rozšírený o kategóriu znovu prerokované úvery

 

Štatistické údaje sú zverejňované a revidované v súlade so stanovenou revíznou politikou.