Úvery

Úvery v sektorovom členení

Tabuľky obsahujú aj údaje o zlyhaných úveroch.

2019 1.1. I II III IV V VI VII VIII IX X
2018 1.1. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 1.1. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016 1.1. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2015 1.1. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2014 1.1. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2013 1.1. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2012 1.1. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2011 1.1. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2010 1.1. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2009 1.1. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2008 1.1. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2007 1.1. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2006 1.1. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2005 1.1. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2004 1.1. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2003 1.1. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2002 1.1. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2001 1.1. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2000 1.1. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1999 1.1. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1998 1.1. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Úvery podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností

2019* I II III IV V VI VII VIII IX X
2018* I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017* I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016* I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2015* I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2014* I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2013* I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2012* I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2011 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2010 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2009 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2008 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2007 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2006 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2005 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2000 2001 2002 2003 2004

Úvery poskytnuté nefinančným spoločnostiam podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností

2011 I. Q II. Q III. Q IV. Q
2010 I. Q II. Q III. Q IV. Q
2009 I. Q II. Q III. Q IV. Q

Úvery podľa krajov

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Poskytnuté úvery a ich úrokové miery - stavy

2019 I II III IV V VI VII VIII IX X
2018 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2015 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2014 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2013 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2012 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2011 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2010 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2009 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2008 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2007 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2006 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2005 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2004 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2003 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2002 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2001 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2000 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1999 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1998 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Poskytnuté úvery v aktuálnom mesiaci a ich úrokové miery - nové obchody

2019* I II III IV V VI VII VIII IX X
2018* I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017* I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016* I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2015* I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
 2014* I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
 2013* I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
 2012* I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2011 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2010 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2009 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2008 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2007 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2006 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2005 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2004 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Poznámky:
(p) - predbežné údaje
(*)  - Údaje za úvery poskytnuté malým a stredným podnikom ("SME") sú vykazované na základe dostupných údajov v príslušnom období a nie sú harmonizované

Štatistické údaje sú zverejňované a revidované v súlade so stanovenou revíznou politikou.