Archív zdrojových výkazov platných do 31.12. 2008

Precenenia súvahových položiek bánk

2008 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2007 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2006 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2005 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2004 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Devízové vklady v konvertibilných menách v sektorovom členení

2005 1.1. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2004 1.1. I. Q II. Q III. Q IV. Q
2003 1.1. I. Q II. Q III. Q IV. Q
2002 1.1. I. Q II. Q III. Q IV. Q
2001 1.1. I. Q II. Q III. Q IV. Q
2000 1.1. I. Q II. Q III. Q IV. Q
1999 1.1. I. Q II. Q III. Q IV. Q
1998 1.1. I. Q II. Q III. Q IV. Q

Devízové vklady a prijaté úvery v konvertibilných menách podľa odvetvovej klasifikácie ekonomických činností

2005 1.1. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2000 2001 2002 2003 2004

Devízové vklady a prijaté úvery v konvertibilných menách podľa krajov

2001 2002 2003 2004 2005

Devízové vklady a úvery v členení podľa mien

2001 - 1 2002 - 1 2003 - 1 2004 - 1
2001 - 2 2002 - 2 2003 - 2 2004 - 2

Vklady prijaté v EUR a ich úrokové miery - stavy

2008 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2007 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2006 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2005 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Vklady prijaté v aktuálnom mesiaci v EUR a ich úrokové miery - nové obchody

2008 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Devízové úvery v konvertibilných menách v sektorovom členení

2005 1.1. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2004 1.1. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2003 1.1. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2002 1.1. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2001 1.1. I. Q II. Q III. Q IV. Q
2000 1.1. I. Q II. Q III. Q IV. Q
1999 1.1. I. Q II. Q III. Q IV. Q
1998 1.1. I. Q II. Q III. Q IV. Q

Devízové úvery v konvertibilných menách podľa odvetvovej klasifikácie ekonomických činností

2005 1.1. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2000 2001 2002 2003 2004

Devízové úvery v konvertibilných menách podľa krajov

2001 2002 2003 2004 2005

Úvery poskytnuté v EUR a ich úrokové miery - stavy

2008 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2007 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2006 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2005 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Úvery poskytnuté v aktuálnom mesiaci v EUR a ich úrokové miery - nové obchody

2008 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Čerpané úvery v SKK a ich úrokové miery

2007 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2006 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2005 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2004 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2003 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2002 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2001 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2000 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1999 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1998 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Refinančné a redistribučné úvery

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007