Štatistické údaje peňažných finančných inštitúcií

Štatistická bilancia bánk

2021 I II III IV V VI VII VIII IX X
2020 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2019 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2018 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2015 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2014 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2013 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2012 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2011 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2010 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2009 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2008 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2007 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2006 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2005 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2004 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2003 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Rozpis súvahových položiek bánk podľa krajín nerezidentov

2021 I. Q II. Q III. Q
2020 I. Q II. Q III. Q IV. Q
2019 I. Q II. Q III. Q IV. Q
2018 I. Q II. Q III. Q IV. Q
2017 I. Q II. Q III. Q IV. Q
2016 I. Q II. Q III. Q IV. Q
2015 I. Q II. Q III. Q IV. Q
2014 I. Q II. Q III. Q IV. Q
2013 I. Q II. Q III. Q IV. Q
2012 I. Q II. Q III. Q IV. Q
2011 I. Q II. Q III. Q IV. Q
2010 I. Q II. Q III. Q IV. Q
2009 I. Q II. Q III. Q IV. Q
2008 I. Q II. Q III. Q IV. Q
2007 I. Q II. Q III. Q IV. Q
2006 I. Q II. Q III. Q IV. Q
2005 I. Q II. Q III. Q IV. Q
2004 I. Q II. Q III. Q IV. Q

Menová štruktúra súvahových položiek bánk

2021 I. Q II. Q III. Q
2020 I. Q II. Q III. Q IV. Q
2019 I. Q II. Q III. Q IV. Q
2018 I. Q II. Q III. Q IV. Q
2017 I. Q II. Q III. Q IV. Q
2016 I. Q II. Q III. Q IV. Q
2015 I. Q II. Q III. Q IV. Q
2014 I. Q II. Q III. Q IV. Q
2013 I. Q II. Q III. Q IV. Q
2012 I. Q II. Q III. Q IV. Q
2011 I. Q II. Q III. Q IV. Q
2010 I. Q II. Q III. Q IV. Q
2009 I. Q II. Q III. Q IV. Q
2008 I. Q II. Q III. Q IV. Q
2007 I. Q II. Q III. Q IV. Q
2006 I. Q II. Q III. Q IV. Q
2005 I. Q II. Q III. Q IV. Q
2004 I. Q II. Q III. Q IV. Q

Bilancia aktív a pasív

2021 1.1. I II III IV V VI VII VIII IX X
2020 1.1. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2019 1.1.PS I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2018 1.1.PS I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 1.1.PS I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016 1.1.PS I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2015 1.1. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2014 1.1. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2013 1.1. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2012 1.1. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2011 1.1. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2010 1.1. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2009 1.1. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2008 1.1. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2007 1.1. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2006 1.1. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2005 1.1. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2004 1.1. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2003 1.1. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2002 1.1. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2001 1.1. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2000 1.1. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1999 1.1. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1998 1.1. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Výkaz ziskov a strát

2021 I II III IV V VI VII VIII IX X
2020 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2019 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2018 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII1
2015 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII1,
2014 I II III IV V VI VII VIII IX X1 XI1 XII1
2013 I II III IV V VI VII1 VIII1 IX1 X1 XI1 XII1
2012 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2011 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2010 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2009 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2008 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2007 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2006 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2005 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2004 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2003 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2002 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2001 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2000 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1999 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1998 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Cenné papiere v majetku bánk

2011 1.1. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2010 1.1. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2009 1.1. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2008 1.1. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2007 1.1. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2006 1.1. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2005 1.1. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2004 1.1. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2003 1.1. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2002 1.1. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2001 1.1. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2000 1.1. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1999 1.1. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1998 1.1. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Úrokové náklady a výnosy

2021 I. Q II. Q III. Q
2020 I. Q II. Q III. Q IV. Q
2019 I. Q II. Q III. Q IV. Q
2018 I. Q II. Q III. Q IV. Q
2017 I. Q II. Q III. Q IV. Q
2016 I. Q II. Q III. Q IV. Q
2015 I. Q II. Q III. Q IV. Q
2014 I. Q II. Q III. Q IV. Q
2013 I. Q II. Q III. Q IV. Q
2012 I. Q II. Q III. Q IV. Q
2011 I. Q II. Q III. Q IV. Q
2010 I. Q II. Q III. Q IV. Q
2009 I. Q II. Q III. Q IV. Q
2008 I. Q II. Q III. Q IV. Q
2007 I. Q II. Q III. Q IV. Q
2006 I. Q II. Q III. Q IV. Q
2005 I. Q II. Q III. Q IV. Q
2004 I. Q II. Q III. Q IV. Q
2003 I. Q II. Q III. Q IV. Q
2002 I. Q II. Q III. Q IV. Q
2001 I. Q II. Q III. Q IV. Q
2000 I. Q II. Q III. Q IV. Q
1999 I. Q II. Q III. Q IV. Q
1998 I. Q II. Q III. Q IV. Q

Poznámky:
(p) - predbežné údaje
(ps) - počiatočný stav
(1) - Kumulované údaje na analytické účely zachovávajú konzistentný časový rad za rok 2013 a nezohľadňujú vykonanie mimoriadnej účtovnej závierky v rámci sektora za mesiac júl.

Štatistické údaje sú zverejňované a revidované v súlade so stanovenou revíznou politikou.