Vývoj základného imania komerčných bánk a pobočiek zahraničných bánk v SR