Vývoj evidenčného počtu pracovníkov v bankovom sektore SR v rokoch 2014 až 2016

Typ banky 2014 2015 2016
31.3. 30.6. 30.9. 31.12. 31.3. 30.6. 30.9. 31.12. 31.3. 30.6. 30.9. 31.12.
Bankový sektor SR spolu 19 584 19 530 19 613 19 683 19 752 19 805 19 931
19 953
20 039
20 532
20 791
20 863
Centrálna banka 1 008 1 007 1 001 1 027 1 034 1 049 1 056
1 053
1 055
1 063
1 072
1 075
Komerčné banky a pobočky zahraničných bánk spolu 18 576 18 523 18 612 18 656 18 718 18 756 18 875
18 900
18 984
19 469
19 719
19 788
Komerčné banky spolu 16 719 16 765 16 861 16 870 16 907 16 894 16 960
16 973
17 011
17 470
17 470
17 538
v tom:
  - banky bez zahraničnej majetkovej účasti 277 273 277 274 280 279 280
277
277
279
284
277
  - banky so zahraničnou majetkovou účasťou 16 442 16 492 16 584 16 596 16 627 16 615 16 680
16 696
16 734
17 191
17 186
17 261
Pobočky zahraničných bánk 1 857 1 758 1 751 1 786 1 811 1 862 1 915
1 927
1 973
1 999
2 249
2 250