Rozvoj bankového sektora v Slovenskej republike v rokoch 2017 až 2020

Typ banky 2017201820192020
31.3. 30.6.1/2/ 30.9.3/ 31.12. 31.3. 30.6. 30.9.31.12.31.3. 30.6. 30.9. 31.12. 31.3. 30.6. 30.9. 31.12.
Centrálna banka a 1
1
1

b 1
1
1

Banky bez zahraničnej
majetkovej účasti
a 2
2
2

b 2
2
2

Banky so zahraničnou
majetkovou účasťou
a 11
11
10

b 11
11
10

Pobočky zahraničných
bánk
a 15
15
14

b 15
15
14

SR spolu a 29
29
27

b 29
29
27

Poskytovatelia voľných cezhraničných bankových služieb   362
365
375

a) počet komerčných bánk a pobočiek zahraničných bánk, ktorým bola udelená licencia
b) počet komerčných bánk a pobočiek zahraničných bánk, ktoré začali činnosť
1/ ZUNO BANK AG, pobočka zahraničnej banky ukončila činnosť 29.6.2017/
2/ AKCENTA, sporitelní a úverní družstvo , zmenilo názov na Československé úvěrní družstvo, pobočka Slovensko, pobočka zahraničnej banky k 17.6.2017 v ORSR
3/ Sberbank Slovensko a.s. prestala existovať z dôvodu akvizície subjektom Prima banka Slovensko a.s. 31.7.2017