Rozvoj bankového sektora v Slovenskej republike v rokoch 2013 až 2016

Typ banky 2013201420152016
31.3.1/ 30.6. 30.9.2/ 31.12.3/4/ 31.3. 30.6. 30.9.31.12.31.3. 30.6. 30.9. 31.12. 31.3. 30.6. 30.9. 31.12.
Centrálna banka a 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
b 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Banky bez zahraničnej
majetkovej účasti
a 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
b 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Banky so zahraničnou
majetkovou účasťou
a 12 12 12 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
b 12 12 12 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
Pobočky zahraničných
bánk
a 14 14 15 15 15 15 15 15 15 14 14 14 14 14 15 15
b 14 14 15 15 15 15 15 15 15 14 14 14 14 14 15 15
SR spolu a 29 29 30 29 29 29 29 29 29 28 28 28 28 28 29 29
b 29 29 30 29 29 29 29 29 29 28 28 28 28 28 29 29
Poskytovatelia voľných cezhraničných bankových služieb 311 313 318 322 325 331 332 336 335 336 341 343 341 348 354 357

a) počet komerčných bánk a pobočiek zahraničných bánk, ktorým bola udelená licencia
b) počet komerčných bánk a pobočiek zahraničných bánk, ktoré začali činnosť
1/ VOLKSBANK Slovensko, a.s. zmenila názov na Sberbank Slovensko, a.s. 15.2.2013/
2/ KDB Bank Europe Ltd., pobočka zahraničnej banky začala činnosť 5.8.2013/
3/ AXA Bank Europe, pobočka zahraničnej banky ukončila činnosť 12.11.2013/
4/ UniCredit Bank Slovakia,a.s. ukončila činnosť 30.11.2013 a UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia,a.s., pobočka zahraničnej banky začala činnosť 1.12.2013
5/ The Royal Bank of Scotland plc, pobočka zahraničnej banky ukončila činnosť 1.4.2015/
6/ BNP Paribas Finance SA, pobočka zahraničnej banky začala svoju činnosť 1.7.2016