Rozvoj bankového sektora v Slovenskej republike v rokoch 2005 až 2008

Typ banky 2005 2006 2007 2008
31.3. 30.6.1/ 30.9.2/ 31.12. 31.3. 30.6. 30.9. 31.12. 31.3.5/ 30.6.6/ 7/ 30.9. 31.12.8/ 31.3. 30.6. 30.9. 31.12.
Centrálna banka a 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
b 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Banky bez zahraničnej
majetkovej účasti
a 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2
b 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2
Banky so zahraničnou
majetkovou účasťou
a 16 16 16 16 16 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
b 16 16 16 16 16 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Pobočky zahraničných
bánk
a 3 4 5 5 6 7 7 7 8 9 9 10 9 9 9 9
b 3 4 5 5 6 7 7 7 8 9 9 10 9 9 9 9
SR spolu a 22 23 24 24 25 25 25 25 26 26 26 27 27 27 27 27
b 22 23 24 24 25 25 25 25 26 26 26 27 27 27 27 27
Poskytovatelia voľných cezhraničných bankových služieb   69 81 93 104 110 113 125 131 143 155 170 190 212 226 243 252

a) počet komerčných bánk a pobočiek zahraničných bánk, ktorým bola udelená licencia
b) počet komerčných bánk a pobočiek zahraničných bánk, ktoré začali činnosť
1/ HSBC Bank Plc, pobočka zahraničnej banky začala činnosť 1.6.2005
2/ Banco Mais, S.A., pobočka zahraničnej banky začala činnosť 19.9.2005
3/ J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky začala činnosť 1.3.2006
4/ CALYON S.A., pobočka zahraničnej banky začala činnosť 2.6.2006
5/ Fio, sporiteľné družstvo, organizačná zložka zahraničnej osoby začala činnosť 15.3.2007
6/ UniCredit Bank Slovakia, a.s., banka začala činnosť 1.4.2007
7/ ABN AMRO Bank N.V., pobočka zahraničnej banky začala činnosť 15.5.2007
8/ BRE Bank SA, pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike začala činnosť 9.11.2007