Podiel zahraničného kapitálu na upísanom základnom imaní bánk v SR v rokoch 1993 až 1995

Podiel zahraničného kapitálu na upísanom základnom imaní bánk v SR v rokoch 1993 až 1995

Krajina Upísané základné imanie v mil. Sk
1993 1994 1995
1.1. 31.3. 30.6. 30.9. 31.12. 31.3. 30.6. 30.9. 31.12. 31.3. 30.6. 30.9. 31.12.
Banky a pobočky zahr. bánk - spolu1/ 8794,5 9386,4 11929,7 11653,2 13820,9 14704,7 14949,4 15510,0 19634,3 19969,0 21104,1 23766,5 25241,1
v tom:  
  tuzemské základné imanie 8123,5 8413,8 10114,6 10009,3 11823,8 12438,8 12381,4 12989,2 15152,6 15160,6 15209,4 16979,3 16990,3
  zahraničné základné imanie 671,0 972,6 1815,1 1643,9 1997,1 2265,9 2568,0 2520,8 4481,7 4808,4 5894,7 6787,2 8250,8
v tom:  
  ČR     392,5 411,5 300,8 469,6 471,7 471,5 2180,4 2402,9 2989,2 2719,6 3983,2
  Francúzsko   270,0 270,0 270,0 270,0 270,0 270,0 270,0 270,0 270,0 270,0 270,0 270,0
  Holandsko         303,9 303,9 303,9 229,7 305,8 305,8 305,8 305,8 305,8
  Nemecko 97,5 97,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 657,5 657,5
  Rakúsko 573,5 605,1 695,1 695,1 695,1 795,1 1095,1 1122,3 1171,2 1275,4 1775,4 1733,7 1933,7
  Rusko     300,0 109,8 109,8 109,8 109,8 109,8 236,8 236,8 236,8 236,8 236,8
  Taliansko                       113,8 113,8
  Veľká Británia         160,0 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0 250,0 250,0
  USA                       500,0 500,0

1/ Pri pobočkách zahraničných bánk ide o trvale poskytnuté finančné prostriedky zahraničnou bankou