Asociácie v peňažnom sektore SR

k 31. 3. 2021

IČO Názov organizácie Dátum začiatku činnosti Telefón Fax, E-mail Predstaviteľ
organizácie,
funkcia
Prevažujúca činnosť
30813182 Slovenská banková asociácia
Blumental Office I., Mýtna 48
811 07 Bratislava 1
www.sbaonline.sk
2.7.1993

02/57205301
02/57205309

02/57205314

press[at]sbaonline.sk

sba[at]sbaonline.sk

institutars[at]sbaonline.sk

Alexander Resch, prezident SBA

 

Milena Koreňová,  výkonná riaditeľka

Prevažujúca činnosť
  - Zastupovanie a presadzovanie spoločných záujmov členov vo vzťahu k orgánom štátnej moci, orgánom samosprávy a ďalším právnym subjektom
 - Reprezentovanie záujmov svojich členov vo vzťahu k zahraničiu a zabezpečovanie zastupovania v medzinárodných organizáciách
 - Presadzovanie záujmov členov v legislatívnej oblasti vzťahujúcej sa k predmetu činnosti členov.
31792537 Slovenská asociácia správcovských spoločností
Drieňová 3,
821 01  Bratislava
www.sass-sk.sk
16.4.1998

02/44456591

sass-sk[at]sass-sk.sk


 

RNDr. Roman Vlček, výkonný riaditeľ

 

Mgr. Marek Prokopec, predseda predstavenstva

Zastupovanie záujmov členov asociácie voči iným subjektom, poradenská a informačná činnosť.
31751741 Asociácia obchodníkov s cennými papiermi
Čajakova 25, 811 05 Bratislava
www.aocp.sk
7.4.1995 0911258831
0905531112
aocp[at]aocp.sk Ing. Róbert Kopál, riaditeľ a predseda výkonného výboru Zastupovanie záujmov obchodníkov s cennými papiermi. Regulácia ich činnosti.
17054303

Slovenská asociácia poisťovní
Bajkalská 19B
821 01 Bratislava
www.slaspo.sk

1.1.1994 02/43429985
02/32101840

JUDr. Jozefína Žáková, generálna riaditeľka

 

Ing. Vladimír Bakeš,
prezident prezídia

Zastupovanie, ochraňovanie a presadzovanie spoločných záujmov poisťovní vo vzťahu k orgánom štátnej správy a ďaľším právnym subjektom.