Archív zoznamov PFI

2016 - - - IV V - VII - IX - - XII
2015 - - - - V - - - - - - -
2014 I II - - - - - - - X - -
2013 - II - - - - - VIII IX - - XII
2012 I II III - - - - - IX X - -
2011 I - III IV - - - VIII - - - XII
2010 I II III IV - - - VIII IX X - XII
2009 I II - IV V - VII VIII - - - XII
2008 I II - - V - - - - - - XII
2007 I - III IV V VI - - - X XI XII
2006 - - III - - VI - - - - - XII
2005 - - - IV - VI - - IX - XI XII
2004 I - - - - VI - - - - - XII
2003 - - - - - - - - - X - XII
Poznámka: Zoznam PFI sa zverejňuje len v mesiacoch kedy došlo k jeho aktualizácii.