Štatistika

Zber, zostavovanie a zverejňovanie rôznych druhov štatistík patrí k hlavným úlohám Národnej banky Slovenska. Zostavovaná štatistika je plne harmonizovaná s nariadeniami, usmerneniami a štandardami Európskej centrálnej banky a ďalších medzinárodných inštitúcií.

Na stránke sú štatistické údaje o finančnom sektore rozdelené podľa jednotlivých typov finančných inštitúcií a finančných trhov. Nachádzajú sa tu údaje z oblasti platobnej bilancie, štvrťročných finančných účtov, vybrané makroekonomické ukazovatele a údajové kategórie špeciálneho štandardu zverejňovania údajov (SDDS Plus).

Užívateľom je umožnené sledovať vybrané štatistiky z pohľadu národného detailu, ale aj z pohľadu eurozóny ako celku. Tieto ukazovatele sú prezentované v užívateľsky prívetivej (user-friendly) forme.

Zásady v oblasti ďalšieho využívania štatistiky ESCB

Štatistický bulletin

Štatistický bulletin

Štatistický zberový portál

Štatistický zberový portál

Makroekonomická databáza

Makroekonomická databáza

Štatistika za eurozónu - modul NBS

Štatistika za eurozónu

Video: Štatistika ECB

Video: štatistika

Štatistika eurozóny

Naša štatistika